ENSHPODzień dobry,

Jako pełnomocnik Zarządu Głównego OSPSBHP ds. komunikacji z ENSHPO chciałabym bym państwu przedstawić informacje dt. działania tej organizacji a także zapytać Państwa o pewne elementy, które pomogą nam wspierać nasze wspólne cele. 

Dla przypomnienia:

ENSHPO (The European Network of Safety and Health Professional Organizations)  ENSHPO to Europejska sieć organizacji zawodowych ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a teraz z OCHRONĄ ŚRODOWISKA w pracy, jako nową dziedziną. 

ENSHPO powstała w 2001 roku pod egidą Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (EU-OSHA). Zakres działań organizacji jest na poziomie europejskim, obejmującym wszystkie kraje tworzące kontynent. Tym samym, mając międzynarodową perspektywę, jest częścią kilku międzynarodowych sieci.

Po więcej informacji zapraszam do https://www.enshpo.eu/about/

 

Od pewnego czasu aktywność ENSHPO została stłumiona poprzez jedno priorytetowe działanie – utworzenie jakoby nowej organizacji z głównym ośrodkiem w Niemczech. Teraz kiedy ENSHPO istnieje  'na nowo' zaczęło też działać.

Wszyscy Państwo mogą odwiedzić nową stronę (adres wyżej) ale też wypowiedzieć się na pewne tematy. ENSHPO chce być reprezentantem nas wszystkich w Unii Europejskiej.  Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń z interesami w Europie (Registry of Associations with interests in Europe). Fakt ten daje możliwość uczestniczenia w sesjach Parlamentu Europejskiego i Komisji, a także do udziału w konsultacjach publicznych. Pozwala też na bardziej bezpośredni dostęp do różnych departamentów Unii Europejskiej, z którymi możliwe, że i my (jako OSPSBHP) chcemy nawiązać kontakt. Ponadto ENSHPO zainicjowało również kontakt z różnymi instytucjami, organizacjami, podmiotami itp, na poziomie europejskim w celu zawarcia umów o współpracy, do których zostały wysłane listy prezentacyjne:

 1. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC - European Trade Union Confederation)
 2. Europejska sieć przedsiębiorstw (Enterprise European Network)
 3. Handel Europejski
 4. Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dorosłych (European Association for the Education of Adults)
 5. European Small Business Alliance (ESBA)
 6. SME UNITED
 7. Europejska Federacja na rzecz nauczania otwartego i na odległość
 8. Europejska Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych (CESI)
 9. Europejskie Centrum Ekotoksykologii i Toksykologii Chemikaliów
 10. ORGALIM

 

W związku z powyższym gorąco zachęcam naszych członków oraz poszczególne oddziały o informację jeśli poniższe tematy okażą się godne Państwa zainteresowania: 

 1. Publikacja na stronie internetowej ENSHPO - Jeśli w ciągu ostatnich kilku miesięcy lub w przyszłości przeprowadzono lub istnieją plany, aby przeprowadzić jakiekolwiek wydarzenie, które Państwo chcieliby opublikować na łamach strony internetowej ENSHPO to proszę o przesłanie informacji do Zarządy Głównego. Format takiej notatki to małe wprowadzenie zawierające 4 - 5 wierszy w języku angielskim wraz z linkiem odpowiadającym wydarzeniu lub plakatem informacyjnym (w formacie jpg lub pdf) do załączenia.
 2. Nawiązanie Współpracy - Jeżeli Państwa Oddział jest zainteresowany współpracą z jakimkolwiek innym podmiotem niż podanym powyżej to proszę o informację w celu nawiązania kontaktu. Być może chcą mieć Państwo kontakt także z jakimś innym stowarzyszeniem albo należeć do jakiegoś lobby z UE. 
 3. Wsparcie w realizacji projektów - Jeśli według państwa istnieje zamówienie lub projekt, o które ENSHPO mogłoby się ubiegać lub być jego członkiem, lub też istnieje potrzeba wsparcia poprzez ENSHPO lub któregokolwiek z jego członków to proszę o podanie informacji.

 

Wszystkie zgłoszenia proszę wysyłać do Zarządu Głównego OSPSBHP. Zgłoszenia będą weryfikowane a w razie konieczności konsultowane z poszczególnymi Oddziałami/Członkami OSPSBHP. 

 

Pozdrawiam

Dagmara Polowczyk |

Członek Zarządu Głównego OSPSBHP  |  Koordynator ds. komunikacji z ENSHPO

 

dagmara.powolczyk@ospsbhp.pl