Zarząd

W zarządzie naszego oddziału zasiadają: 

PREZES
Bogumiła Firlej
tel. 509 275 050
 

V-CE PREZES
Alicja Kacprzyk
tel. 603 704 480
 

V-CE PREZES
Artur Zarzeka
tel. 737 707 999
 

SEKRETARZ 
Dominik Wasilewski
tel. 538 358 128 
 

SKARBNIK 
Alicja Gryglicka
tel. 661 974 054
 

SĄD KOLEŻEŃSKI   
Przewodniczący: Mariusz Łapiński
Z-ca: Andżelika Milanowicz
Sekretarz: Grzegorz Pizoń

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Anna Naumczuk
Z-ca: Tadeusz Bąkała
Sekretarz: Tadeusz Strachocki