SEMINARIUM

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Oddział Lublin

Zaprasza na seminarium o tematyce:

  Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach
– wypadki przy pracy a wdrażanie nowoczesnych rozwiązań

 

Termin:            29 stycznia 2015 roku

Miejsce:           Hotel Fiesta w Lublinie, ul. Prusa 8 (budynek PZMot)
                      – Sala Konferencyjna, I piętro

Organizator:    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników
                        Służby Bezpieczeństwa Higieny Pracy  O/Lublin

 

PROGRAM 

 830-900      Rejestracja uczestników

900-910       Powitanie uczestników, rozpoczęcie seminarium

910-940      Wystąpienie Okręgowego Inspektora Pracy – Pana Włodzimierza Biadunia
                   – Planowane kierunki kontroli w 2015 roku
                   – Kampanie promocyjne

940-1040    Wystąpienie przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP
                  – Wypadki przy pracy – omówienie najczęściej popełnianych błędów
                  w sporządzanej dokumentacji powypadkowej

1040-1100    Przerwa kawowa

1100-1140    Wystąpienie przedstawiciela CIOP-PIB
                  -Współpraca nauki z przemysłem – działalność Centralnego Instytutu
                  Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego na rzecz
                  bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach

1140-1300    Dyskusja
                  – zagrożenia, z jakimi spotykają się pracownicy służby bhp w zakładach
                  województwa lubelskiego

1300-1315    Przerwa kawowa

1315 -1400      Podsumowanie, dyskusja, wolne wnioski

1415                    Obiad

Kampania społeczna „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”

W dniach 10-13 lipca 2014 r. pracownicy służby bhp z oddziałów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP wzięli udział w wizycie studyjnej na Litwie pt, „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”  Wizyta została zorganizowano pod honorowym patronatem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. W przedsięwzięciu uczestniczyło wiele osób członków oddziałów, nie zabrakło przedstawicieli z naszego oddziału.

Czytaj dalej

Relacja z seminarium pt. „ Służba BHP jako mentor i lider w kształtowaniu bezpiecznych zachowań w środowisku pracy w XXI wieku”

W dniach 26 i 27 czerwca 2014 r. z inicjatywy Zarządu Głównego przy wsparciu Pana Janusza Krasonia Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, odbyło się seminarium pt. „ Służba BHP jako mentor i lider w kształtowaniu bezpiecznych zachowań w środowisku pracy w XXI wieku”.

Czytaj dalej

Seminarium szkoleniowe – relacja

W dniu 13 marca 2014 r. odbyło się seminarium szkoleniowe organizowane przez OSPSBHP Oddział Lublin przy współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Lublinie. Tematami poruszanymi na seminarium były:

1.      Substancje chemiczne i mieszaniny, nowe zasady oznakowania, pomiary środowiska, ocena ryzyka zawodowego.

2.      Nanomateriały a zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Czytaj dalej

Seminarium szkoleniowe

SONY DSC

W dniu 28 października 2013 r. odbyło się seminarium szkoleniowe organizowane przez OSPSBHP  Oddział Lublin przy współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Lublinie. Tematyka seminarium to:

1.      Prawo Pracy ostatnie zmiany dot. urlopów, czasu pracy, rozliczania czasu pracy, urlopy macierzyńskie, urlopy wychowawcze itp.

2.      Wypadki przy pracy – charakterystyka ostatnio badanych wypadków.

3.      Nanomateriały.

Seminarium było skierowane tematycznie do pracowników służby bhp i innych grup zawodowych.

Czytaj dalej

Obchody w Sejmie 20-lecia OSPSBHP i 60-lecia Służby BHP

 W dniu 10 września 2013 w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyły się uroczystości obchodów 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i 60-lecia Służby BHP pod patronatem Rady Ochrony Pracy  przy Sejmie Rzeczpospoliej Polskiej. Oddział Lublin był reprezentowany przez sporą grupę osób.

image002

Czytaj dalej