Seminarium szkoleniowe – relacja

W dniu 13 marca 2014 r. odbyło się seminarium szkoleniowe organizowane przez OSPSBHP Oddział Lublin przy współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Lublinie. Tematami poruszanymi na seminarium były:

1.      Substancje chemiczne i mieszaniny, nowe zasady oznakowania, pomiary środowiska, ocena ryzyka zawodowego.

2.      Nanomateriały a zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Czytaj dalej

Seminarium szkoleniowe

SONY DSC

W dniu 28 października 2013 r. odbyło się seminarium szkoleniowe organizowane przez OSPSBHP  Oddział Lublin przy współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Lublinie. Tematyka seminarium to:

1.      Prawo Pracy ostatnie zmiany dot. urlopów, czasu pracy, rozliczania czasu pracy, urlopy macierzyńskie, urlopy wychowawcze itp.

2.      Wypadki przy pracy – charakterystyka ostatnio badanych wypadków.

3.      Nanomateriały.

Seminarium było skierowane tematycznie do pracowników służby bhp i innych grup zawodowych.

Czytaj dalej

Obchody w Sejmie 20-lecia OSPSBHP i 60-lecia Służby BHP

 W dniu 10 września 2013 w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyły się uroczystości obchodów 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i 60-lecia Służby BHP pod patronatem Rady Ochrony Pracy  przy Sejmie Rzeczpospoliej Polskiej. Oddział Lublin był reprezentowany przez sporą grupę osób.

image002

Czytaj dalej

“Współpraca na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie” – konferencja

a

Przedstawiciele OSPSBHP Oddziału Lublin uczestniczyli w dniach 14-15.06.2013 r., w Konferencji  “Współpraca na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie” realizowana w ramach europejskie kampanii informacyjnej pn. “Partnerstwo dla prewencji – zorganizowana przez CIOP-PIB i OSPSBHP Zarząd Główny przy udziale o/Gdańsk. w  Gdańsku – Sobieszewo.

Czytaj dalej

Współpraca na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie – konferencja

ikonka03Dnia 14 czerwca 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Orle (Gdańsk – Sobieszewo, ul. Lazurowa 8) odbędzie się konferencja „Współpraca na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie”. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy konferencji ponoszą koszty noclegu i udziału w kolacji 14.06.2013 r.

Czytaj dalej