Kampania społeczna „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”

W dniach 10-13 lipca 2014 r. pracownicy służby bhp z oddziałów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP wzięli udział w wizycie studyjnej na Litwie pt, „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”  Wizyta została zorganizowano pod honorowym patronatem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. W przedsięwzięciu uczestniczyło wiele osób członków oddziałów, nie zabrakło przedstawicieli z naszego oddziału.

Czytaj dalej

Relacja z seminarium pt. „ Służba BHP jako mentor i lider w kształtowaniu bezpiecznych zachowań w środowisku pracy w XXI wieku”

W dniach 26 i 27 czerwca 2014 r. z inicjatywy Zarządu Głównego przy wsparciu Pana Janusza Krasonia Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, odbyło się seminarium pt. „ Służba BHP jako mentor i lider w kształtowaniu bezpiecznych zachowań w środowisku pracy w XXI wieku”.

Czytaj dalej

Seminarium szkoleniowe – relacja

W dniu 13 marca 2014 r. odbyło się seminarium szkoleniowe organizowane przez OSPSBHP Oddział Lublin przy współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Lublinie. Tematami poruszanymi na seminarium były:

1.      Substancje chemiczne i mieszaniny, nowe zasady oznakowania, pomiary środowiska, ocena ryzyka zawodowego.

2.      Nanomateriały a zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Czytaj dalej

Seminarium szkoleniowe

SONY DSC

W dniu 28 października 2013 r. odbyło się seminarium szkoleniowe organizowane przez OSPSBHP  Oddział Lublin przy współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Lublinie. Tematyka seminarium to:

1.      Prawo Pracy ostatnie zmiany dot. urlopów, czasu pracy, rozliczania czasu pracy, urlopy macierzyńskie, urlopy wychowawcze itp.

2.      Wypadki przy pracy – charakterystyka ostatnio badanych wypadków.

3.      Nanomateriały.

Seminarium było skierowane tematycznie do pracowników służby bhp i innych grup zawodowych.

Czytaj dalej

Obchody w Sejmie 20-lecia OSPSBHP i 60-lecia Służby BHP

 W dniu 10 września 2013 w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyły się uroczystości obchodów 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i 60-lecia Służby BHP pod patronatem Rady Ochrony Pracy  przy Sejmie Rzeczpospoliej Polskiej. Oddział Lublin był reprezentowany przez sporą grupę osób.

image002

Czytaj dalej