Dołącz do nas

 

Dołącz do nas

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:  • opłaci wpisowe w wysokości 25 zł na konto Oddziału Lublin lub siedzibie Stowarzyszenia;
  • opłaci składkę członkowską 10 zł/m-c ( od stycznia 2019, poczynając od wstąpienia do końca danego roku kalendarzowego) - 120 zł za cały rok.

Wpisowe i składki płacimy na konto OSPSBHP:

Nr  konta:

BNP Paribas Bank Polska S.A. : 91 1750 0012 0000 0000 3443 8412. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa Higieny Pracy O/Lublin
O zmianach istotnych, w szczególności takich jak zmiana nazwiska czy adresu zamieszkania Członka Stowarzyszenia, prosimy poinformować Zarząd Oddziału Lublin
drogą mailową: lublin@ospsbhp.pl , ospsbhp.lublin1@wp.pl


Deklaracja Członkowska 2019 OSPSBHP