Dołącz do nas

 

Dołącz do nas

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • spełniająca wymogi kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odpowiednich przepisach (Dz.U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z póżn. zm.);
  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  • prześle wypełnioną deklarację członkowską na adres do korespondencji:
  • 20-086 Lublin
  • ul. Szewska 4 
  • lublin@ospsbhp.pl
  • Tel: 509 275 050
  • opłaci wpisowe w wysokości 25 zł na konto Oddziału Lublin lub siedzibie Stowarzyszenia;
  • opłaci składkę członkowską 8 zł/m-c (poczynając od okresu wstąpienia do końca danego roku kalendarzowego) - 96 zł za cały rok.

Wpisowe i składki płacimy na konto OSPSBHP:

Nr  konta:

Reiffeisen PolBank : 91 1750 0012 0000 0000 3443 8412. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa Higieny Pracy O/Lublin
O zmianach istotnych, w szczególności takich jak zmiana nazwiska czy adresu zamieszkania Członka Stowarzyszenia, prosimy poinformować Zarząd Oddziału Lublin drogą mailową: lublin@ospsbhp.pl

Deklaracja Członkowska2018 OSPSBHP