Seminarium Stowarzyszenia - Oddział Lubelski

2017-10-20

W dniach 6-8 października 2017 roku w Janowie Lubelskim na Roztoczu odbyło się coroczne seminarium  Stowarzyszenia - Oddział Lubelski. W spotkaniu, oprócz członków naszego rodzimego Stowarzyszenia, uczestniczyli również koledzy z Oddziału z Tarnobrzega i Rzeszowa. Gościliśmy także  pracowników służb bhp z firm Lubelszczyzny.

Program tegorocznego seminarium był bardzo różnorodny. Wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach warsztatów przygotowali dla nas ćwiczenia z mikroskopem, aby przybliżyć nam – w pełnym tego słowa znaczeniu - problematykę zagrożeń biologicznych w środowisku pracy. Nadinspektor Pracy z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie opowiedział nam o najczęstszych błędach popełnianych podczas ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i sporządzania protokołu powypadkowego oraz procedurach postępowania PIP w związku z badaniem przez inspektora pracy okoliczności i przyczyn wypadków. Pani Magister pielęgniarstwa oraz Specjalista Medycyny Ratunkowej przypomniała nam - w bardzo sugestywny sposób - zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobytą wiedzę można było przećwiczyć na fantomie. W naszym programie nie zabrakło również zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązki pracownika, pracodawcy oraz inspektora ppoż. w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy. Nieoceniona była również wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami w kuluarach…

W wolnym czasie napawaliśmy się pięknem Lasów Janowskich. Wzięliśmy udział w wyprawie samochodami terenowymi do Łążka Garncarskiego oraz w grze terenowej pod hasłem „Jak w Łążku garncarze…”. Chętni mieli możliwość wyprawy na grzyby, których w tym roku nie brakuje, również w Lasach Roztocza.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na przyszłoroczne seminarium, które odbędzie się w dniach 20-22 września 2018 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim. Zapraszamy i do zobaczenia!

Zapraszamy na fotorelację na naszej stronie na facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1617853684937817&id=1422262671163587