Rada Ochrony Pracy

 Szanowni państwo, na prośbę Pani Prezes udostępniamy materiał z posiedzenia Rady Ochrony Pracy. Materiał można wykorzystać do własnych potrzeb.

Podczas posiedzenia podjęto stanowisko w sprawie Planu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2021 a także wysłuchano tematu „Kontrola maszyn i urządzeń podlegających ocenie zgodności i przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w zakładach górniczych”, prezentowanego przez Wyższy Urząd Górniczy oraz Główny Instytut Górnictwa.

Materiał - stanowisko ROP oraz prezentacje WUG i GIG przesyłam w załączeniu.

Ponadto Rada Ochrony Pracy zatwierdziła Plan Pracy ROP na rok 2021, który również Państwu przesyłam. W Planie Pracy, w miesiącu listopadzie zaplanowano temat "Rozwój kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy", do realizacji którego zaproszono naszą Organizację. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o nadesłanie materiałów (opis, zdjęcia) z wydarzeń, które organizowane były w Oddziale w ostatnich dwóch latach, a o których warto wspomnieć.

Materiał proszę przesłać w terminie do 30 marca br.

 

 

ZAŁĄCZNIKI   !!!

  1. Plan ROP 2021.pdf          

  2. Stanowiska - Program działania PIP 2021.pdf

  3. Odpowiedź - Priorytety PIP

  4. Prezentacja ROP 2021 WUG.ppt          

  5. Materiał na ROP 2021_NR_ATEX.docx