INFOMACJA COVID-19

Szanowni Państwo, 

28 kwietnia 2020 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Ochrony Pracy w trybie zdalnym. Posiedzenie przypadło w Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Sytuacja pandemii koronawirusa, w jakiej znalazła się obecnie Polska i pozostałe państwa, wymusiła temat pod hasłem: „Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie.”

Materiały na temat wpływu pandemii na środowisko pracy przygotował i przedstawił Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Prezentowane tematy to: „Koronawirus SARS-CoV 2 z medycznego punktu widzenia”, „Środki ochrony indywidualnej przed koronawirusem” oraz „Środki ochrony zbiorowej przed koronawirusem”. Prezentacje z tych wystąpień są już udostępnione na stronie ciop.pl „COVID 19 komunikaty CIOP-PIB” oraz stronie http://www.ospsbhp.pl/aktualnosci/koronawirus---jak-pracowac-bezpiecznie

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się  z udostępnionym materiałem jak również do przekazania tej informacji dla członków Waszych Oddziałów.

 

Ponadto przesyłam Państwu przetłumaczony i udostępniony przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB materiał opracowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) “COVID-19: Powrót na miejsce pracy Przystosowanie miejsc pracy i ochrona pracowników”. W materiale tym znajdziecie Państwo ogólne wskazówki do przygotowania zakładów pracy do powrotu pracowników do zakładów, które zatrzymały swoją działalność ze względu na stan pandemii ale również w przypadku, gdyby sytuacja taka powtórzyła się. CIOP-PIB obecnie zajmuje się przygotowaniem szczegółowych wytycznych dla poszczególnych branż zawodowych.

 

Podobne wytyczne znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

 

Zwracam uwagę, że są to tylko wytyczne, natomiast pracodawca ponosi odpowiedzialność za zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych w rozpowszechnianiu zakażenia koronawirusem SARS-CoV 2 z uwzględnieniem wymagań prawnych a my musimy mu w tym pomóc.

 

Sytuacja, z którą obecnie mamy do czynienia, wymusza na służbie bhp, pełniącą rolę doradczą pracodawcy, wiarygodności w doradztwie w zakresie ochrony pracowników przed COVID-19. Zarząd Główny OSPSBHP na stronie http://www.ospsbhp.pl/aktualnosci/koronawirus---jak-pracowac-bezpiecznie.umieścił materiały pochodzące ze sprawdzonych, wiarygodnych źródeł oraz uzyskał zgodę na ich rozpowszechnianie, do czego również Państwa zachęcamy.

 

Szanowni Państwo, obecnie testujemy platformy, na których moglibyśmy zorganizować spotkanie z Radą Prezesów. Niestety, z uwagi na obecną sytuację, w której nadal odnotowywane są zachorowania na COVID-19, dbając o nasze bezpieczeństwo, nie będziemy mogli spotkać się w realu. Mamy też informacje, że niektóre zarządy oddziałów takie spotkania z członkami oddziału już organizowały. Osobiście brałam dwa razy udział w spotkaniu z członkami oddziału katowickiego. Z uzyskanych opinii wiem, że istnieje duża potrzeba takich kontaktów. Zachęcam również Państwa do organizowania takich spotkań z członkami Waszych oddziałów. Jeśli macie Państwo taką potrzebę, to członkowie ZG są otwarci na udział w Waszych spotkaniach.

 

Na stronie https://publicystyka.ngo.pl/walne-zebranie-on-line-mozliwe-dzieki-narzedziom znajdziecie Państwo opis poszczególnych narzędzi do komunikacji on-line.

Mam prośbę do osób, które  już organizują spotkania członków oddziału w trybie on-line. Proszę  podzielcie się swoim doświadczeniem w tym zakresie. ZG OSPSBHP w najbliższym czasie zorganizuje spotkanie z tymi osobami (oczywiście w trybie zdalnym) w celu omówienia dobrych i złych stron używanych narzędzi.

Czekam na informację od Państwa.

Tak się złożyło, że dzisiejszy dzień jest Dniem Święta Pracy. Przy tej okazji życzę Państwu utrzymanie jak najdłużej Waszych stanowisk pracy a tym, tym którzy częściowo je utracili, życzę aby jak najszybciej do nich wrócić.

Bądźmy ze sobą w kontakcie

 

Z poważaniem,

Elżbieta Bożejewicz


Prezes Zarządu Głównego

 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

 

Dokument do pobrania