Zjazd Nadzwyczajny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

2017-12-19

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Łysomicach k/Torunia odbył się Zjazd Nadzwyczajny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Łysomicach k/Torunia odbył się Zjazd Nadzwyczajny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W wydarzeniu wzięło udział 119 delegatów z 154 uprawnionych. Oddział Lublin reprezentowany był przez   Bogumiłę Firlej, Alicję Gryglicką i Andrzeja Brygołę. Na spotkaniu została przyjęta nowa wersja Statutu OSPSBHP, wybrano skład  Władz Zarządu Głównego - Prezesa Zarządu, członków - Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego został ponownie kolega z Naszego Oddziału – Andrzej Brygoła. Spotkanie zakończono uroczystą przedświąteczną kolację.