Seminarium "Po co komu środki ochrony indywidualnej"

2017-12-11

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium organizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Lublinie. Wykłady prowadzić będą Eksperci Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie oraz Przedstawiciele wiodących firm w Europie i na Świecie, którzy zapoznają uczestników z prawidłowym doborem i użytkowaniem środków ochrony indywidualnej oraz dobrymi praktykami podnoszącymi bezpieczeństwo i komfort pracy.

Program seminarium obejmuje:

Godz. 10.00 – 10.15 – Rejestracja uczestników

Godz. 10.15 – 11.00 - Kryteria prawidłowego doboru ochrony głowy - czym się kierować, jak dobrać? Firma MSA

Godz. 11.05 – 11.50 - Kombinezony ochronne podczas prac  z substancjami niebezpiecznymi oraz ochrona dróg oddechowych Firma 3M

Godz. 11.50 – 12.10 Przerwa kawowa

Godz. 12.10 – 12.55 - Prawidłowy dobór i użytkowanie obuwia ochronnego – Firma Honeywell 

Godz. 13.00 – 14.00 - Rola i zadania środków ochrony indywidualnej a bezpieczeństwo pracownika na przykładzie wypadków przy pracy – PIP w Lublinie

Godz. 14.05 – 14.50 - Prawidłowo dobrane rękawice gwarancją bezpieczeństwa rąk – Firma ATG 

Godz. 15. 00 – 15.30 - Zasady prawidłowego doboru  środków ochrony indywidualnej 

O godz. 16.00  ZAPRASZAMY na uroczysty obiad i spotkanie przedświąteczne.

 

Program - /Files/30/Program - grudzień.pdf

Karta Zgłoszeniowa - /Files/30/Karta zgłoszenia - grudzień.pdf