Seminarium Janów Lubleski 16-17 września 2016r

2016-09-27

         W dniach 16-17 września 2016 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie odbyło się seminarium zorganizowane przez OSPSBHP Oddział w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób, zarówno członków stowarzyszenia jak i osoby niezrzeszone.

Prelegentami seminarium byli nadinspektor Krzysztof Goldman z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, przedstawiciele firm posiadających w swojej ofercie środki ochrony indywidualnej, tj.  Iturri Poland Sp. z o.o. i Oxyline Sp. z o.o., wieloletni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i jednocześnie członkowie OSPSBHP Oddział w Lublinie Tadeusz Bąkała i Romuald Zaborowski. Patronat medialny nad seminarium objął miesięcznik „Przyjaciel przy pracy.”

Warto nadmienić, iż przez cały dzień pierwszego dnia seminarium do dyspozycji jego uczestników był prawnik Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie Pani Anna Drabarz, która udzielała porad z zakresu prawa pracy. W pierwszym dniu seminarium, nadinspektor Krzysztof Goldman przybliżył jego uczestnikom  zagadnienia związane z czynnością kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy, wypadkami przy pracy oraz substancjami i mieszaninami w przedsiębiorstwie po zmianie przepisów.Przedstawiciele firm Iturri Poland Sp. z o.o. i Oxyline Sp. z o.o. przedstawili swoje firmy, ofertę i asortyment firm, które reprezentowali. Drugi dzień seminarium upłynął pod znakiem bezpieczeństwa pracy na przykładzie określonych zakładów pracy, tj. zakładów gospodarki odpadami oraz oczyszczalni ścieków. Kontrolę stanu bhp w zakładach gospodarki odpadami oraz najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy u pracodawców zaprezentował Pan Tadeusz Bąkała. Natomiast zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi, chemicznymi, biologicznymi w zakładach pracy na przykładzie branży wodociągowo-kanalizacyjnej zaprezentował Pan Romuald Zaborowski.

Dzięki uprzejmości Panów Norberta Grunt i Michała Bilaszewskiego prezentujemy zdjęcia z przebiegu seminarium.