Seminarium bhp w Janowie Lubelskim, w dniach 21 - 22 września 2018 r.

2018-09-07

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Lublinie wspólnie z OSPSBHP Oddział Rzeszów

organizuje seminarium, które odbędzie się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35 w Janowie Lubelskim, w dniach 21 - 22 września 2018 r. (piątek- sobota).W załączeniu program seminarium wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa,którą należy przesłać na adres lublin@ospsbhp.pl w terminie do dnia 17 września 2018 r.

Zarząd OSPS BHP O/Lublin

 

Program seminarium 

Karta zgłoszeniowa