Międzynarodowa Konferencja ,,Współczesne zagrożenia na stanowisku pracy” Rzeszów 2017

2017-04-26

W dniach 6-7 kwietnia 2017 roku w auli Politechniki Rzeszowskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja ,,Współczesne zagrożenia na stanowisku pracy”. Była to druga cykliczna konferencja organizowana przez Rzeszowski i Krakowski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, przy współudziale Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Konferencja skierowana była do służby bhp, pracodawców, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, instytucji a także pracowników. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej oraz Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, członkowie Komisji Certyfikującej ENSPHO, Dyrektor Departamentu Rehabilitacji ZUS, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, Z-ca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, a także goście przybyli z zagranicy m.in. z Rosji, Węgier, Chorwacji, Belgii, Hiszpanii oraz Danii. Nasz Oddział reprezentowali Karolina Brygoła, Alicja Gryglicka, Andrzej Brygoła, Michał Starzyński Dominik Wasilewski i Artur Zarzeka. Konferencja umożliwiła wymianę wiedzy oraz doświadczeń, zacieśniła współpracę międzynarodową a także zaprezentowała najnowszy stan wiedzy i badań prowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. 

 

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie:)