I Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa

2017-10-30

W dniu 13 października 2017 roku przedstawiciele naszego Oddziału uczestniczyli w I Podkarpackim Forum Bezpieczeństwa. Forum zostało zorganizowane przez OSPSBHP Oddział Rzeszów. Tematem przewodnim było „Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy a zatrudnianie młodych i niedoświadczonych pracowników”. 

Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Prezydent Miasta Rzeszowa. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: TVP3 Rzeszów, Promotor BHP oraz  Przyjaciel przy Pracy. Spotkanie rozpoczął  Prezes OSPSBHP O/ Rzeszów, Pan Krzysztof Babka, który zachęcał uczestników do włączenia się w promowanie kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy oraz dbałości  jaką w zatrudnieniu trzeba poświęcić pracownikom młodym i niedoświadczonym. 

Forum Bezpieczeństwa obejmowało dwa panele tematyczne związane z bezpieczeństwem przy pracy i w transporcie. Pierwszy przybliżył zagadnienia związane z oceną ryzyka zawodowego pracowników narażonych na kontakt z czynnikami chemicznymi i obowiązki pracodawcy w tym zakresie. 

Omówiono też kwestie związane ze świadczeniami ZUS z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, prewencją rentową i wypadkową w ZUS, obowiązkami pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika i przepisami bezpieczeństwa pracy. Drugi panel obejmował  sprawy związane ze zdarzeniami wypadkowymi w transporcie towarów niebezpiecznych i postępowaniu w sytuacjach awaryjnych w transporcie drogowym.

Odbyły się  także ćwiczenia praktyczne na symulatorze pożaru „Płonąca wanna”. Ważnym elementem okazał się pokaz środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej.                                                                                                                                                                   

Konferencja tematyzna była bardzo interesująca.    

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom Oddziału w Rzeszowie za zaproszenie.

 

Zapraszamy do obejrzenia więcej zdjęć na naszym profilu na facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1624636140926238&id=1422262671163587