I Ogólnopolskim Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w świecie 4.0”

2018-08-30

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego OSPSBHP przesyłamy zaproszenie do udziału w II Ogólnopolskim Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w świecie 4.0”, organizowanym w Warszawie w dniach 1 – 2 października 2018 r. 

Podczas Forum będą omawiane zagadnienia bezpieczeństwa pracy w przemyśle 4.0, w strefach zagrożenia wybuchem, przy pracach elektroenergetycznych, przy wymaganiach nowej normy ISO. Zapraszamy także do udziału w oxfordzkiej debacie nad ważkim problemem współpracy służby BHP ze związkami zawodowymi. Drugi dzień Forum będzie jubileuszem 65-lecia służby BHP i 25-lecia OSPSBHP – zapraszamy Państwa do Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Wszystkie szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

II Ogólnopolskie Forum Służby BHP - informacje organizacyjne

II Ogólnopolskie Forum Służby BHP - Program

Do zobaczenia na II Ogólnopolskim Forum Służby BHP i na uroczystościach
jubileuszowych.

Z poważaniem

Zarząd OSPSBHP Oddział w Lublinie